Danh mục
Phụ kiện

Các sản phẩm quạt thông gió thương hiệu lớn trên thế giới như: Nedfon, Xingyi, Deton, Popula, Infiair & các sản phẩm phụ trợ như: Ống gió, cửa gió, phụ kiện và nhiều mặt hàng chính hãng khác phục vụ cho cuộc sống của mọi gia đình, nhà máy, xí nghiệp, công ty,…

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 0,4 - 16 kg/mm

- Trọng tải: 10 - 400 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

[Không tên]

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 0,4 - 6,67 kg/mm

- Trọng tải: 6 - 100 kg

- Độ biến dạng: 10 - 15 mm

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 0,4 - 20 kg/mm

- Trọng tải: 10 - 500 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 0,8 - 16 kg/mm

- Trọng tải: 20 - 400 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

 

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc :1,33 - 5,33 kg/mm

- Trọng tải: 20 - 80 kg

- Độ biến dạng: 10 - 15 mm

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 9,2 - 66 kg/mm

- Trọng tải: 230 - 1650 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

 

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 52 - 260 kg/mm

- Trọng tải: 1300 - 6500 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 0,4 - 20 kg/mm

- Trọng tải: 10 - 500 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 12,8 - 66 kg/mm

- Trọng tải: 320 - 1650 kg

- Độ biến dạng: 20 - 25 mm

Lò xo chống rung

Thông số kĩ thuật :

- Độ cứng dọc : 0,8 - 18 kg/mm

- Trọng tải: 10 - 500 kg

- Độ biến dạng: 20 - 450 mm