Danh mục
Cửa gió

Các cánh có thể điều chỉnh lưu hướng gió theo nhiều hướng. Thường được gắn trên trần theo dọc hành lang các hội trường, showroom lớn đòi hỏi tính kỹ thuật và mỹ thuật cao.