Danh mục
CÔN THU ỐNG GIÓ VUÔNG
Mã sản phẩm:

Đặc điểm sử dụng:
- Chân rẽ ống gió vuông dùng để để mổ nhánh cho các tuyến ống và lắp đặt ống gió mềm.
- Chân rẽ ống gió vuông được thiết kế gồm một đầu bẻ chân dầy để bắn vào tuyến ống gió, một đầu cổ tròn chạy gân nổi để xiết ống mềm.

Vật liệu màu sắc:
- Chân rẽ ống gió vuông được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc INOX hoặc thép đen sơn trống gỉ.
- Chân rẽ ống gió vuông được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau tuỳ theo yêu cầu của hệ thống đường ống gió.